Artiklar

Skillnaden på förnamn och efternamn

Förnamn är det namn som ges till en person och används som det viktigaste identifieringsmärket för personen. Det ges i allmänhet vid födseln eller dopet. Efternamnet föregås av förnamnet och detta efternamn kallas också släktnamn. […]