Skillnaden på förnamn och efternamn

Förnamn är det namn som ges till en person och används som det viktigaste identifieringsmärket för personen. Det ges i allmänhet vid födseln eller dopet. Efternamnet föregås av förnamnet och detta efternamn kallas också släktnamn.


Namn spelar en viktig roll i våra liv. Ett namn består av ett förnamn, ett valfritt mellannamn och ett efternamn. Förnamnet är det namn som vanligtvis ges av föräldrarna. Detta namn kan betyda vad som helst eller ibland vara meningslöst. Å andra sidan hänvisar efternamnet vanligtvis till efternamnet. Efternamnet placeras sist i det fullständiga namnet och därför kallas det också för efternamn.

En namngivningsceremoni betraktas som en mycket lyckosam ceremoni och firas därför med släktingar och familjemedlemmar. Namngivningsceremonin hålls för att bestämma ett namn till barnet och detta namn blir barnets förnamn. Detta namn blir barnets identitet under hela livet.

Efternamnet är det namn som vi delar med våra familjemedlemmar. Anders är till exempel son till Peter Johansson. Eftersom Anders är det personliga namn som ges till honom är ”Anders” hans förnamn. Hans far har ”Peter” som förnamn. ”Johansson” föregår ”Peter” och representerar därför familjenamnet. Eftersom Anders är son till Johansson delar han sitt efternamn med sin far och därför skulle hans fullständiga namn vara Anders Johansson. I det fullständiga namnet Anders Johansson står Anders för förnamnet och Johansson för efternamnet.

Under den första medeltiden var människor endast kända vid sina förnamn, men när samhällena började växa sig större uppstod behovet av ytterligare ett namn. När förnamnen blev vanliga accepterades snart tanken på ytterligare ett namn. Detta namn härrörde från olika källor. Det kunde återspegla personens yrke eller bostadsort, allt som har med personen att göra. Dessa efternamn fördes vidare från den ena generationen till den andra. Därför har de efternamn som vi använder i dag någon eller några kopplingar till våra förfäder.

Förnamnens ursprung varierar från en plats till en annan. De flesta efternamn har dock sitt ursprung i personens yrke. Efternamn baserades också på olika andra attribut eller egenskaper som – platser, personliga egenskaper osv.

Efternamnet kan härledas från moderns efternamn eller faderns efternamn. De flesta samhällen tror dock på och arbetar med patronymiska system (som härleds från faderns efternamn).

Både förnamn och efternamn är en del av en persons identitet. Förnamn och efternamn är därför kopplade till varandra. Den stora skillnaden mellan dem är dock att ett förnamn kan vara vad som helst, det visar inte på någon egenskap av den historia som är förknippad med namnet, medan efternamnet kan ge dig mycket information om ditt ursprung.

Efternamn ger mycket information om förfäderna och kan vara till hjälp för att definiera ens ursprungsrötter. Många studier har genomförts för att ta reda på historien bakom olika efternamn. Förnamnet kan betraktas som ens individuella identitet, medan efternamnet kan definieras som familjens identitet. Efternamn används också i allmänhet i titlar, till exempel Herr ”efternamn”.

Bli först med att kommentera

Kommentera